Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kadzidle

Bank Spółdzielczy w Kadzidle realizując obowiązki wynikające z przepisów obowiązującego prawa w tym min. wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014  z dnia 22 lipca 2014 roku,  wynikające z art. 111 i art. 111a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawa bankowego prezentuje politykę informacyjną Banku:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.