Oferta dla Rolników

Bank Spółdzielczy w Kadzidle specjalizuje się w obsłudze rolników oferując szeroką ofertę  możliwości. Posiadamy wysokiej jakości produkty i usługi. Gwarantujemy elastyczne dostosowywanie się do potrzeb zapewniając tym samym spełnienie  wszystkich oczekiwań.

W ofercie znajdują się różnego rodzaju produkty:

 • kredyty obrotowe finansujące bieżące potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
  kredyty inwestycyjne – finansujące różne potrzeby inwestycyjne
 • kredyty w rachunku bieżącym
 • rachunki bieżące do zarządzania środkami
 • wkłady oszczędnościowe (lokaty) –do lokowania nadwyżek finansowych

Dla Państwa wygody udostępniamy również szereg dodatkowych funkcji, takich jak:

 • Internet Banking
 • SMS Banking
 • przelewy natychmiastowe BLUE CASH
 • Smart wypłata w bankomacie
 • Polecenie zapłaty
 • Zlecenia stałe
 • doładowania telefonów komórkowych
 • karty bankomatowe
 • karta w telefonie
 • BLIK
 • aplikacja Nasz Bank

Korzyści:

 • kompleksowa oferta z wachlarzem produktów zapewniających najefektywniejsze zarządzanie Państwa środkami finansowymi,
 • szybkie decyzje kredytowe,
 • elastyczne dopasowanie produktów kredytowych do Państwa potrzeb,
 • łatwy dostęp do naszych usług dzięki prostemu w obsłudze systemowi bankowości elektronicznej,
 • terminowość realizacji krajowych i zagranicznych płatności,
 • bezpieczeństwo, które gwarantuje nasza pozycja i wieloletnie doświadczenie na lokalnym rynku usług finansowych,
 • niskie koszty pozyskania informacji i oszczędność Państwa cennego czasu.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty lub o nią zapytać: przyjdź do placówki Banku lub zadzwoń

Bank Spółdzielczy w Kadzidle uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów oraz Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS. System gwarantuje bezpieczeństwo środków powierzanych Bankowi, a w przypadku ewentualnego wystąpienia sytuacji niestandardowej zapewnia pełne bezpieczeństwo jego uczestników, co jest to możliwe dzięki stałemu monitoringowi bieżącej sytuacji banków spółdzielczych objętych Systemem oraz zaplanowane w jego ramach działania prewencyjne i wspomagające.


Bank Spółdzielczy w Kadzidle  uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów oraz Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS. System gwarantuje bezpieczeństwo środków powierzanych Bankowi, a w przypadku ewentualnego wystąpienia sytuacji niestandardowej zapewnia pełne bezpieczeństwo jego uczestników, co jest to możliwe dzięki stałemu monitoringowi bieżącej sytuacji banków spółdzielczych objętych Systemem oraz zaplanowane w jego ramach działania prewencyjne i wspomagające, linki poniżej:

BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny)

 System ochrony Zrzeszanie BPS