Zarząd Banku

Prace nad realizacją zadań Banku Spółdzielczego w Kadzidle Zarząd prowadzi w następującym składzie:
  1. Anna Przygoda – Prezes Zarządu
  2. Marta Monika Kolator – Z-ca Prezesa Zarządu
  3. Elżbieta Żebrowska – Członek Zarządu Główny Księgowy