Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kadzidle

Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, uczestnik Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Adres:
ul. Kurpiowska 10
07-420 Kadzidło

Centrala
Tel. 29 761 80 10
E-mail bank@bskadzidlo.pl

NIP
758-10-11-284
REGON 000508626

SWIFT: POLUPLPR

Organ rejestrujący Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: nr 0000176197 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy.