Polityka prywatności Aplikacji mobilnej BS Kadzidło Mobile

  1. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Kadzidle (zwanego dalej Bankiem) z urządzenia mobilnego.

  2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

  3. Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.

  4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym: a. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących, b. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: ▪ pamięci, ▪ komunikacji sieciowej ▪ pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi, ▪ informacji o lokalizacji, ▪ aparatu fotograficznego, ▪ danych kontaktów.

  5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

  6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

  7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

  8. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.