Polityka prywatności APLIKACJi MOBILNej BS KADZIDŁO MOBILE

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

1. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Kadzidle (zwanego dalej Bankiem) z urządzenia mobilnego.

2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

3. Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.

4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym: a. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących, b. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: ▪ pamięci, ▪ komunikacji sieciowej ▪ pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi, ▪ informacji o lokalizacji, ▪ aparatu fotograficznego, ▪ danych kontaktów.

5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

8. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.