Komunikat

Szanowni Państwo !!!

Bank Spółdzielczy w Kadzidle uprzejmie informuje, iż od dnia 01 lutego 2021 roku wchodzi w życie zaktualizowana Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku.

Zmiana w Taryfie polega na podwyższeniu następujących stawek opłat i prowizji:

  • za prowadzenie rachunku bankowego, również rachunku bankowego z dostępem do Internet Bankingu;  
  • za realizację przelewów wewnętrznych na rachunki prowadzone w Banku;
  • za używanie karty bankomatowej;
  • za realizację zlecenia stałego z rachunku bankowego i za realizację przelewów z rachunku bankowego w systemie SORBENT.

Mamy nadzieję, że zaktualizowana Taryfa spotka się z Państwa akceptacją, w przeciwnym wypadku, mają Państwo możliwość złożenia w Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

Jednolita taryfa prowizji i opłat dostępna jest w siedzibie Banku, jak również na stronie Internetowej w zakładce do Pobrania.