Bankowość Elektroniczna

W ramach bankowości elektronicznej  Bank udostępnia opcje następujące usługi:

 1. Internet Banking (IB),
 2. Home Banking (HB),
 3. SMS Banking (SMSB).

Usługi mogą funkcjonować oddzielnie lub łącznie, w zależności od wybranej przez Klienta opcji.

System Bankowości Elektronicznej jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, przerw w funkcjonowaniu Systemu Bankowości Elektronicznej  niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem.

System Bankowości Elektronicznej  w zależności od wybranej opcji umożliwia między innymi:

 1. dostęp do informacji o stanie rachunków bankowych (wyciągi bankowe, bieżące informacje o stanie rachunku i zmianie salda oraz wolnych środków na rachunku),
 2. składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym,
 3. tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje,

INTERNET BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych i rolników.

Usługa umożliwia:

 1. sprawdzenie stanu rachunku,
 2. wykonywanie przelewów krajowych
 3. tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 4. uzyskanie informacji o lokatach,
 5. składanie zleceń okresowych,
 6. śledzenie historii operacji,
 7. wydruk potwierdzenia wykonania operacji,
 8. eksport i wydruk wyciągów,
 9. przeglądanie i obsługę kart lokalnych i On-Line,
 10. otrzymanie i opłacanie w formie elektronicznej rachunków i faktur od wielu Usługodawców,
 11. doładowanie telefonu GSM.

Warunkiem koniecznym korzystania z usługi INTERNET BANKING jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi INTERNET BANKING.


HOME BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków rozliczeniowych (bieżące i pomocnicze) dla klientów instytucjonalnych

Usługa umożliwia uzyskanie informacji o:

 1. przelewy, w tym składki ZUS i przelewy dla Urzędów Skarbowych,
 2. wyciągi,
 3. salda rachunków.

Warunkiem koniecznym korzystania z usługi HOME BANKING jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi HOME BANKING.


USŁUGA SMS BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych i rolników.

Usługa umożliwia:
Przekazywanie informacji o saldzie i/lub o wolnych środkach na rachunku.

Warunkiem koniecznym korzystania z SMS Bankingu jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi SMS Bankingu oraz podpisanie stosownej Umowy wraz z Regulaminem.


Więcej informacji z zakresu usług świadczonych w ramach SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ udziela Państwu pracownicy Banku.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty 

Aby skorzystać z usługi Internet Banking niezbędne jest posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Kadzidle.

Dla nowych klientów i obecnych, którzy jeszcze nie posiadają dostępu do rachunku przez Internet udostępniamy Instrukcję obsługi modułu Internet Banking i wersję demonstracyjną , dzięki czemu poznacie Państwo funkcjonalność systemu i zasady działania jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Internet Banking.

Wystarczy kliknąć na poniższe linki:

Instrukcja obsługi modułu Internet Banking
 Zapoznaj się z wersją demonstracyjną Internet Banking