SmartKARTA w Aplikacji mobilnej NASZ BANK

Wypłacaj gotówkę z bankomatu bez użycia klawiatury bankomatu. SmartKARTA w Aplikacji mobilnej pozwala Klientom szybko i bezpiecznie dokonać wypłaty gotówki w bankomacie Banku Spółdzielczego w Kadzidle. Transakcję wypłaty gotówki Klient zleca w aplikacji mobilnej NASZ BANK po zeskanowaniu QRcodu wyświetlonego w bankomacie.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.smartkarta.pl