INFORMACJA O ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kadzidle informuje, że w dniu 5 maja 2022r., w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kadzidle, przy ul. Kurpiowskiej 10, 07-420 Kadzidło, odbędą się Zebrania Grup Członkowskich z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.
  2. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Dyskusja.
  7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
  8. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
  9. Sprawy różne.

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich:

Pierwsza grupa – Członkowie Banku Spółdzielczego w Kadzidle ze wsi: Czarnia, Brzozowa , Grale, Golanka Krobia, Sul, Klimki – godzina 09.00.

Druga grupa – Członkowie Banku Spółdzielczego w Kadzidle  ze wsi: Jazgarka, Todzia, Rososz, Wach,  Siarcza –  Łąka  – godzina 11.00.

Trzecia grupa    –  Członkowie Banku Spółdzielczego w Kadzidle ze wsi: Piasecznia, Strzałki, Jeglijowiec, Kadzidło, Kuczyńskie,
 Brzozówka, Tatary   – godzina 14.00.

Czwarta grupa – Członkowie Banku Spółdzielczego w Kadzidle ze wsi: Dylewo, Chudek, Gleba, Kierzek – godzina 12.00.  

W związku z tym, że ten rok ma charakter sprawozdawczo-wyborczy prosimy o liczne przybycie.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu (29) 7618010, wew. 7.