Archiwum kategorii: Informacje

Komunikat

Szanowni Państwo !!!

Bank Spółdzielczy w Kadzidle uprzejmie informuje, iż od dnia 01 lutego 2021 roku wchodzi w życie zaktualizowana Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku.

Zmiana w Taryfie polega na podwyższeniu następujących stawek opłat i prowizji:

 • za prowadzenie rachunku bankowego, również rachunku bankowego z dostępem do Internet Bankingu;  
 • za realizację przelewów wewnętrznych na rachunki prowadzone w Banku;
 • za używanie karty bankomatowej;
 • za realizację zlecenia stałego z rachunku bankowego i za realizację przelewów z rachunku bankowego w systemie SORBENT.

Mamy nadzieję, że zaktualizowana Taryfa spotka się z Państwa akceptacją, w przeciwnym wypadku, mają Państwo możliwość złożenia w Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

Jednolita taryfa prowizji i opłat dostępna jest w siedzibie Banku, jak również na stronie Internetowej w zakładce do Pobrania.  

Blik

BLIK to popularny sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej BS Pay.

Z usługi mogą korzystać Klienci banku, którzy są posiadaczami konta osobistego w Banku lub pełnomocnikami ogólnymi do tego rachunku i posiadają urządzenie z zainstalowaną aplikacją mobilną BS Pay (użytkownicy systemu Android mogą pobrać aplikację ze sklepu Google Play, dla systemu iOS aplikacja jest dostępna  w sklepie App Store).

Dzięki usłudze BLIK możesz:

 • szybko, prosto i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania  jakichkolwiek danych – wystarczy, że w aplikacji BS Pay wygenerujesz kod BLIK, po czym zatwierdzisz za jej pośrednictwem transakcję;
 • wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej;
 • dokonać przelewu na telefon (usługa będzie dostępna wkrótce).

Instrukcja uruchamiania BLIK  telefonie – pobierz tutaj

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z Baniem telefonicznie pod numerem telefonu (29)7618010, lub składając wizytę osobistą w siedzibie Banku.


Płacenie BLIKiem jest bezpieczne, wygodne i szybkie

Bankowość mobilna -poznaj aplikację

Aplikacja mobilna Nasz Bank

Bank Spółdzielczy w Kadzidle udostępnił swoim klientom Aplikację mobilną Nasz Bank. Aplikacja umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta (użytkownika serwisu bankowości elektronicznej) za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smart-fon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie.

Aplikacja mobilna umożliwia:

 • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
 • dostęp do historii operacji
 • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
 • dostęp do informacji o kredytach, lokatach
 • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
 • wykonywanie przelew QR
 • doładowania telefonów
 • wykonywanie dyspozycji Sm@rt wypłaty
 • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną
 • wyszukanie bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku czy wysłanie e-maila przed zalogowaniem do aplikacji.

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne

Szczegółowe informacje wraz z Instrukcją uruchomienia znajdują się w Instrukcji użytkownika Aplikacji mobilnej Nasz Bank

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej


Karta w telefonie- poznaj aplikację

Zamień portfel na telefon!

Aplikacja Planet Mobile umożliwia Klientom Banku Spółdzielczego w Kadzidle  płatności w punktach handlowo usługowych za towary i usługi urządzeniem mobilnym, bez konieczności fizycznego użycia karty.  Aplikacja oparta jest o najnowocześniejszą technologię HCE przy współpracy z Google Pay, dzięki którym bezpieczeństwo płatności stoi na najwyższym poziomie.

Dzięki aplikacji mają Państwo możliwość:

 • dodawania wszystkich kart płatniczych naszego banku
 • zmiany kodów PIN
 • zastrzegania kart
 • zarządzania limitami kartowymi
 • prezentacji stanu dostępnych środków na wybranej karcie
 • wyszukiwania bezprowizyjnych bankomatów

Prosta instalacja:

 1. Ściągnij aplikację planet Mobile ze sklepu Google Play.
 2. Dodaj wybrane karty i aktywuj je.
 3. Możesz już płacić telefonem i korzystać z funkcji aplikacji.

Szczegółową instrukcję instalacji znajdziecie Państwo pod tym linkiem: Instrukcja instalacji aplikacji Planet Mobile. 

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie  usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS, lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe  znajduja sie na  naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bskadzidlo.pl

Bankowość Elektroniczna

W ramach bankowości elektronicznej  Bank udostępnia opcje następujące usługi:

 1. Internet Banking (IB),
 2. Home Banking (HB),
 3. SMS Banking (SMSB).

Usługi mogą funkcjonować oddzielnie lub łącznie, w zależności od wybranej przez Klienta opcji.

System Bankowości Elektronicznej jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, przerw w funkcjonowaniu Systemu Bankowości Elektronicznej  niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem.

System Bankowości Elektronicznej  w zależności od wybranej opcji umożliwia między innymi:

 1. dostęp do informacji o stanie rachunków bankowych (wyciągi bankowe, bieżące informacje o stanie rachunku i zmianie salda oraz wolnych środków na rachunku),
 2. składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym,
 3. tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje,

INTERNET BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych i rolników.

Usługa umożliwia:

 1. sprawdzenie stanu rachunku,
 2. wykonywanie przelewów krajowych
 3. tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 4. uzyskanie informacji o lokatach,
 5. składanie zleceń okresowych,
 6. śledzenie historii operacji,
 7. wydruk potwierdzenia wykonania operacji,
 8. eksport i wydruk wyciągów,
 9. przeglądanie i obsługę kart lokalnych i On-Line,
 10. otrzymanie i opłacanie w formie elektronicznej rachunków i faktur od wielu Usługodawców,
 11. doładowanie telefonu GSM.

Warunkiem koniecznym korzystania z usługi INTERNET BANKING jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi INTERNET BANKING.


HOME BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków rozliczeniowych (bieżące i pomocnicze) dla klientów instytucjonalnych

Usługa umożliwia uzyskanie informacji o:

 1. przelewy, w tym składki ZUS i przelewy dla Urzędów Skarbowych,
 2. wyciągi,
 3. salda rachunków.

Warunkiem koniecznym korzystania z usługi HOME BANKING jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi HOME BANKING.


USŁUGA SMS BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych i rolników.

Usługa umożliwia:
Przekazywanie informacji o saldzie i/lub o wolnych środkach na rachunku.

Warunkiem koniecznym korzystania z SMS Bankingu jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi SMS Bankingu oraz podpisanie stosownej Umowy wraz z Regulaminem.


Więcej informacji z zakresu usług świadczonych w ramach SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ udziela Państwu pracownicy Banku.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty 

Aby skorzystać z usługi Internet Banking niezbędne jest posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Kadzidle.

Dla nowych klientów i obecnych, którzy jeszcze nie posiadają dostępu do rachunku przez Internet udostępniamy Instrukcję obsługi modułu Internet Banking i wersję demonstracyjną , dzięki czemu poznacie Państwo funkcjonalność systemu i zasady działania jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Internet Banking.

Wystarczy kliknąć na poniższe linki:

Instrukcja obsługi modułu Internet Banking
 Zapoznaj się z wersją demonstracyjną Internet Banking