Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Wakacje kredytowe

Szanowny Kliencie,

Jeśli posiadasz w Naszym Banku kredyt hipoteczny  to możesz skorzystać z WAKACJI KREDYTOWYCH.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie spłaty dotyczy umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. Maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:

 • 2 miesiące (2 raty) w terminie zawieszenia od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
 • 2 miesiące (2 raty) w terminie zawieszenia od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • 1 miesiąc w każdym kwartale 2023 roku (po jednej racie w kwartale).

W celu zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego prosimy o złożenie wniosku: drogą mailową (skan) na adres : bank@bskadzidlo.pl, osobiście w siedzibie Banku, przez bankowość elektroniczną.

Wniosek o wakacje kredytowe

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf

 oraz

• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Komunikat

Szanowni Państwo !!!

Bank Spółdzielczy w Kadzidle uprzejmie informuje, iż od dnia 01 lutego 2021 roku wchodzi w życie zaktualizowana Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku.

Zmiana w Taryfie polega na podwyższeniu następujących stawek opłat i prowizji:

 • za prowadzenie rachunku bankowego, również rachunku bankowego z dostępem do Internet Bankingu;  
 • za realizację przelewów wewnętrznych na rachunki prowadzone w Banku;
 • za używanie karty bankomatowej;
 • za realizację zlecenia stałego z rachunku bankowego i za realizację przelewów z rachunku bankowego w systemie SORBENT.

Mamy nadzieję, że zaktualizowana Taryfa spotka się z Państwa akceptacją, w przeciwnym wypadku, mają Państwo możliwość złożenia w Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

Jednolita taryfa prowizji i opłat dostępna jest w siedzibie Banku, jak również na stronie Internetowej w zakładce do Pobrania.  

Blik

BLIK to popularny sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej BS Pay.

Z usługi mogą korzystać Klienci banku, którzy są posiadaczami konta osobistego w Banku lub pełnomocnikami ogólnymi do tego rachunku i posiadają urządzenie z zainstalowaną aplikacją mobilną BS Pay (użytkownicy systemu Android mogą pobrać aplikację ze sklepu Google Play, dla systemu iOS aplikacja jest dostępna  w sklepie App Store).

Dzięki usłudze BLIK możesz:

 • szybko, prosto i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania  jakichkolwiek danych – wystarczy, że w aplikacji BS Pay wygenerujesz kod BLIK, po czym zatwierdzisz za jej pośrednictwem transakcję;
 • wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej;
 • dokonać przelewu na telefon (usługa będzie dostępna wkrótce).

Instrukcja uruchamiania BLIK  telefonie – pobierz tutaj

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z Baniem telefonicznie pod numerem telefonu (29)7618010, lub składając wizytę osobistą w siedzibie Banku.


Płacenie BLIKiem jest bezpieczne, wygodne i szybkie

Bankowość mobilna -poznaj aplikację

Aplikacja mobilna Nasz Bank

Bank Spółdzielczy w Kadzidle udostępnił swoim klientom Aplikację mobilną Nasz Bank. Aplikacja umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta (użytkownika serwisu bankowości elektronicznej) za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smart-fon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie.

Aplikacja mobilna umożliwia:

 • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
 • dostęp do historii operacji
 • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
 • dostęp do informacji o kredytach, lokatach
 • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
 • wykonywanie przelew QR
 • doładowania telefonów
 • wykonywanie dyspozycji Sm@rt wypłaty
 • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną
 • wyszukanie bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku czy wysłanie e-maila przed zalogowaniem do aplikacji.

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne

Szczegółowe informacje wraz z Instrukcją uruchomienia znajdują się w Instrukcji użytkownika Aplikacji mobilnej Nasz Bank

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej


Karta w telefonie- poznaj aplikację

Zamień portfel na telefon!

Aplikacja Planet Mobile umożliwia Klientom Banku Spółdzielczego w Kadzidle  płatności w punktach handlowo usługowych za towary i usługi urządzeniem mobilnym, bez konieczności fizycznego użycia karty.  Aplikacja oparta jest o najnowocześniejszą technologię HCE przy współpracy z Google Pay, dzięki którym bezpieczeństwo płatności stoi na najwyższym poziomie.

Dzięki aplikacji mają Państwo możliwość:

 • dodawania wszystkich kart płatniczych naszego banku
 • zmiany kodów PIN
 • zastrzegania kart
 • zarządzania limitami kartowymi
 • prezentacji stanu dostępnych środków na wybranej karcie
 • wyszukiwania bezprowizyjnych bankomatów

Prosta instalacja:

 1. Ściągnij aplikację planet Mobile ze sklepu Google Play.
 2. Dodaj wybrane karty i aktywuj je.
 3. Możesz już płacić telefonem i korzystać z funkcji aplikacji.

Szczegółową instrukcję instalacji znajdziecie Państwo pod tym linkiem: Instrukcja instalacji aplikacji Planet Mobile. 

Polityka prywatności APLIKACJi MOBILNej BS KADZIDŁO MOBILE

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

1. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Kadzidle (zwanego dalej Bankiem) z urządzenia mobilnego.

2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

3. Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.

4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym: a. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących, b. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: ▪ pamięci, ▪ komunikacji sieciowej ▪ pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi, ▪ informacji o lokalizacji, ▪ aparatu fotograficznego, ▪ danych kontaktów.

5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

8. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

Bankowość Elektroniczna

W ramach bankowości elektronicznej  Bank udostępnia opcje następujące usługi:

 1. Internet Banking (IB),
 2. Home Banking (HB),
 3. SMS Banking (SMSB).

Usługi mogą funkcjonować oddzielnie lub łącznie, w zależności od wybranej przez Klienta opcji.

System Bankowości Elektronicznej jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, przerw w funkcjonowaniu Systemu Bankowości Elektronicznej  niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem.

System Bankowości Elektronicznej  w zależności od wybranej opcji umożliwia między innymi:

 1. dostęp do informacji o stanie rachunków bankowych (wyciągi bankowe, bieżące informacje o stanie rachunku i zmianie salda oraz wolnych środków na rachunku),
 2. składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym,
 3. tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje,

INTERNET BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych i rolników.

Usługa umożliwia:

 1. sprawdzenie stanu rachunku,
 2. wykonywanie przelewów krajowych
 3. tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
 4. uzyskanie informacji o lokatach,
 5. składanie zleceń okresowych,
 6. śledzenie historii operacji,
 7. wydruk potwierdzenia wykonania operacji,
 8. eksport i wydruk wyciągów,
 9. przeglądanie i obsługę kart lokalnych i On-Line,
 10. otrzymanie i opłacanie w formie elektronicznej rachunków i faktur od wielu Usługodawców,
 11. doładowanie telefonu GSM.

Warunkiem koniecznym korzystania z usługi INTERNET BANKING jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi INTERNET BANKING.


HOME BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków rozliczeniowych (bieżące i pomocnicze) dla klientów instytucjonalnych

Usługa umożliwia uzyskanie informacji o:

 1. przelewy, w tym składki ZUS i przelewy dla Urzędów Skarbowych,
 2. wyciągi,
 3. salda rachunków.

Warunkiem koniecznym korzystania z usługi HOME BANKING jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi HOME BANKING.


USŁUGA SMS BANKING

Dla kogo?
Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oraz rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych i rolników.

Usługa umożliwia:
Przekazywanie informacji o saldzie i/lub o wolnych środkach na rachunku.

Warunkiem koniecznym korzystania z SMS Bankingu jest otwarcie w Banku rachunku, a następnie złożenie przez Posiadacza rachunku w Banku prowadzącym jego rachunek pisemnej dyspozycji aktywacji usługi SMS Bankingu oraz podpisanie stosownej Umowy wraz z Regulaminem.


Więcej informacji z zakresu usług świadczonych w ramach SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ udziela Państwu pracownicy Banku.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty 

Aby skorzystać z usługi Internet Banking niezbędne jest posiadanie rachunku w Banku Spółdzielczym w Kadzidle.

Dla nowych klientów i obecnych, którzy jeszcze nie posiadają dostępu do rachunku przez Internet udostępniamy Instrukcję obsługi modułu Internet Banking i wersję demonstracyjną , dzięki czemu poznacie Państwo funkcjonalność systemu i zasady działania jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Internet Banking.

Wystarczy kliknąć na poniższe linki:

Instrukcja obsługi modułu Internet Banking
 Zapoznaj się z wersją demonstracyjną Internet Banking

RODO – Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Kadzidle.

Informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kadzidle, który odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Bankiem:

 • w Centrali Banku,
 • pod numerem telefonu 29 7618010
 • Inspektorem Ochrony Danych

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Kadzidle mogą Państwo skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: iod@bskadzidlo.pl

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank celem:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 • gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
 • w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
Bank przetwarza dane związane z:

 • identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 • dane transakcyjne,
 • dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 • dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,

8. Kto jest odbiorcą moich danych?
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 • Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 • Związek Banków Polskich,
 • Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • biura informacji gospodarczej,
 • spółki Grupy BPS,
 • banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tego okresu zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski i umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Administrator Bank Spółdzielczy w Kadzidle

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)