o banku
aktualności
logowanie
bankomat
kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      Bank Spółdzielczy w Kadzidle jest bankiem, działającym na terenie gminy Kadzidło. Bank od początku swojego istnienia charakteryzuje się bardzo bliskim związkiem z lokalną społecznością. Atutem banku jest dobra znajomość terenu, środowiska lokalnego tj. przedsiębiorców działających na terenie gminy. Wskutek tego nasi klienci nie są dla banku anonimowi. Bez specjalnych badań marketingowych bank wie, czego oczekują i na co ich stać, potrafi ocenić pilność ich potrzeb i znaczenie oferowanej pomocy. Pozwala to bankowi być elastycznym  spełniać przy tym  jeszcze jedną ważną funkcję tj. funkcje doradczą .

Historia Banku Spółdzielczego w Kadzidle sięga 1913 roku.

W 1913 roku w Kadzidle powstała spółdzielnia oszczędnościowo – pożyczkowa  o nazwie „ Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe” w Kadzidle zorganizowane zostało  przez Ks. Suchcickiego. Do zadań spółdzielni należało gromadzenie oszczędności miejscowej ludności oraz udzielanie pożyczek, jak wskazuje sama nazwa spółdzielni.

Przez okres 97 – lecia istnienia spółdzielnia występowała pod nazwami :

 od 1913 do 1924r. było to : Towarzystwo Oszczędnościowo  - Pożyczkowe .

od 1924 do 1926r. funkcjonowała Kasa Spółdzielcza,

 od 1926-1939r. funkcjonowała Kasa Stefczyka, funkcjonująca także po wyzwoleniu, w latach 1946-50.

Z powojennym okresem historii kadzidlańskiego banku wiąże się cztery nazwy:

 od 1950 do 1956r. była to Gminna Kasa Spółdzielcza,

 od 1956 do 1962r. funkcjonowała  Kasa Spółdzielcza,

 od 1962 do 1973r. funkcjonowała Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa,

 od 1973r. do chwili obecnej Bank  Spółdzielczy w Kadzidle.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Kadzidle działa poprzez funkcjonowanie jednostki macierzystej na terenie Gminy Kadzidło.  Liczącym się atutem w naszej działalności i dalszym rozwoju jest zrzeszenie się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Prace nad realizacją zadań banku Zarząd prowadzi w składzie:

  1. Anna Przygoda – Prezes Zarządu
  2. Urszula Gwiazda – Z-ca Prezesa
  3. Elżbieta Żebrowska - Członek Zarządu Główny Księgowy

Kontrolę  nad  działalnością Banku sprawuje Rada Banku  w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Rady – Kazimierz Kowalczyk
  2. Z-ca Przewodniczącego  - Stanisław Mróz
  3. Sekretarz Rady – Wiesław Bieluch
  4. Członek Rady – Mirosław Wielechowski
  5.  Członek Rady – Józef Sobiech
  6. Członek Rady- Barbara Kurpiewska
  7. Członek Rady – Grala Zenon Mariusz

 Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kadzidle o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kadzidle przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 35/2016 z dnia 28 grudnia 2016, zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 27/2016 z dnia 29 grudnia 2016roku. 

 Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Kadzidle przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 38/2016 z dnia 28 grudnia 2016, zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

 Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kadzidle sporządzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kadzidle zatwierdzona Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 11/2017 z dnia 13.05.2017r.

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Kadzidle.


 

Copyright 2010 Bank Spółdzielczy w Kadzidle   
designed by:logo44   

Bank Spółdzielczy w Kadzidle
Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczosci S.A. w Warszawie

  : :ul. Kurpiowska 10, 07-420 Kadzidło
  : :tel.: 29 761 80 10, fax: 29 761 81 29,
  : :e-mail: bank@bskadzidlo.pl
  : :NIP 758-10-11-284, REGON 00508626